МУП Српске започиње кампању „Стоп просјачењу“

Министарство унутрашњих послова Републике Српске ће од данас 28.јуна, до 02.јула  године провести превентивну кампању под слоганом „Стоп просјачењу“, чији је циљ јачање свијести грађана o правима дјецe, те о ризицима и посљедицама просјачења дјеце.

Током кампање полицијски службеници ће у градовима Републике Српске организовати пунктове на мјестима гдје је на дневном нивоу највећа концентрација грађана, те дијелити промотивни материјал и разговарати са грађанима о овом проблему. На овај начин ће скренути пажњу на ову девијацију и укључити грађане у борбу против исте.

Просјачење је један од најтежих и најприсутнијих облика економске експлоатације дјеце, која за посљедицу има и нарушавање других права дјетета, као што су права на здраво одрастање, образовање, живот у породици, здравствену заштиту, заштиту од сваког облика насиља и многа друга права.

Живот и рад дјеце на улици, њихово просјачење, без обзира да ли је под присилом или из „потребе“, посљедица је повреде права на заштиту од било којег облика злостављања, занемаривања и немарног односа. Просјачење не смије и не може да буде посматрано као „стил живота“ или „научен образац понашања“.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске је у току 2020. године, евидентирало 376 прекршаја просјачења, док је у периоду јануар-мај 2021. године евидентирано 160 оваквих прекршаја. Из МУП-а Српске наглашавају да малољетна лица нису санкционисана по овом прекршају, али да постоје евидентирани случајеви просјачења дјеце.

Законом о јавном реду и миру прописана је новчана казна у износу од 200 до 800 КМ за лица која просјаче или наводе другог на просјачење, док је за навођење на просјачење малољетника, душевно обољелог лица или лица заосталог у развоју прописана новчана казна од 400до 1.200КМ или казна затвора до 40 дана.

С.Видовић

Share With: