МУП Српске: Власници оружја дужни да своје оружје чувају на безбједном мјесту

Министарство унутрашњих послова Републике Српске подсјећа власнике регистрованог оружја у Републици Српској да су дужни да своје оружје чувају у складу са Законом o оружју и муницији тако да је оно недоступно неовлашћеним лицима, а посебно дјеци.

– Оружје и муниција које држи и носи физичко или правно лице и предузетник чувају се у стамбеном или пословном простору које се налази у мјесту пребивалишта, односно сједишту имаоца оружја, закључано и одвојено једно од другог (оружје одвојено од муниције) у касама, металним ормарима, сефу или сличном спремишту које се не може отворити уобичајеним алатом, те нису доступни неовлашћеним лицима, а посебно дјеци – саопштено је из МУП-а Српске.

За прекршај физичког лица које са оружјем и муницијом не поступа са нарочитом пажњом и не чува оружје на безбједном мјесту, законом је прописана санкција у виду новчане казне од 300 КМ до 500 КМ и заштитне мјере одузимања оружја, а уколико тај прекршај изврши правно лице новчана казна износи од 10.000 КМ до 15.000 КМ и заштитна мјера одузимања оружја.

Share With: