Moj grad: Razvoj školstva u Gradišci

U današnjoj rubrici Moj grad pozabavili smo se temom razvoja školstva u našem gradu , sa osvrtom na period prije Drugog svjetskog rata pa sve do današnjih dana.

U bivšem srezu  Gradiška, odnosno današnjem Gradu Gradiška sve do Drugog svjetskog rata školstvo je bilo slabo razvijeno. Tadašnji gradiški srez, sve do početka II Svjetskog rata, imao je 28 četverogodišnjih osnovnih škola i nižu gimnaziju. Ukupan broj učenika u osnovnim školama i nižoj gimaziji je bio oko 2.750. Na području današnjeg grada , u to  vrijeme, su radila 52 učitelja, nastavnika i profestora.

Prije početka II Svjetskog rata na području Gradiške su bile osnovne četverogodišnje škole i jedna niža gimnazija. Osnovne škole su bile u: Gradišci, Lamincima, Orahovoj, Drageljima, Donjoj Dolini, Dubravama, Romanovcima, Turjaku, Karajzovcima, Donjim Podgradcima, Miloševom Brdu, Jablanici, Vrbaškoj Bistrici, Novoj Topoli, Vilusima, Mašićima, Jurkovici, Kijevcima, Vakufu, Rogoljima, Kočićevu , Bereku, Trebovljanima i Grbavcima.

Broj djece u školama je bio mali. Prema zvaničnoj statistici, u Vrbaskoj banovini gdje je spadala i Gradiška, bilo je 1939. godine, 72.6% nepismenog stanovništva. Obzirom da je u Vrbaskoj banovini bilo razvijenijih krajeva od Gradiške, sama Gradiška je imala veliki procenat nepismenog stanovništva.

Dok se još vodila borba protiv fašističke okupacije, na oslobođenoj teritoriji našeg Gradiške i u vojnim jedinicama, otvarane su prve partizanske osnovne škole i to u Gornjim i Donjim Podgradcima, Jablanici, Drageljima, Grbavcima i Turjaku. Taj pokret iz partizanskih dana razvijao se kasnije i u slobodi.Narod je motivisan za znanjem i u velikom oduševljenju učitelja leži tajna relativno brzog presijecanja izvora nepismenosti i podizanja obrazovanosti na viši nivo.

Entuzijazam poslijeratne izgradnje, pored ostalog, posebno se ispoljavao u opismenjavanju naroda. Na području Gradiške otvoreno je još 20 osnovnih škola. U mnogim arhivima ostala su svjedočanstva kako su se dogovorom i drugarstvom, slogom i samoodricanjem, uz lojanice i petroleje, pobjeđivale mnoge nedaće. Škole su bile neuslovne za rad, učionice, u dosta slučajeva, u seoskim kućama, učenici bez udžbenika. Učitelji su po pravilu, radili u dva odjeljenja i pored toga vodili su i analfabetske časove. Stanova nije bilo,  snabdjevanje životnim namirnicama je bilo veoma oskudno. Međutim ti problemi tada nisu mogli biti razlog zbog koga se odlagalo izvršenje nekih od poslova koji su stajali pred prosvjetnim radnicima.Treba istaći da su veliku pomoć prosvjetnim radnicima pružali aktivisti u našim selima, roditelji, članovi boračkih organizacija, školski odori, omladina i žene.

U prvim godinama pete decenije otvoreni su novi V i VI, a nakon toga i VII i VIII razredi osnovnih škola. Tada je veći broj djece završavao nižu gimnaziju, što je samo prije deset godina, u predratnoj Jugoslaviji, bio san mnogih naših građana.

Jačanjem materijalne baze i otvaranjem fabričkih kapaciteta i jačanjem poljoprivredne djelatnosti, stvoreni su materijalni preduslovi za temeljitiji razvoj osnovnog obrazovanja koje se prevodi na osmogodišnje obrazovanje.

Koncem 1990. godine bilo je sedam osnovnih škola. Neke nisu imale područnih škola kao što su OŠ „Vaso Čubrilović“ i  „Danilo Borković“. Ostalih pet škola su imale određen broj područnih petogodišnjih škola  a to su  Osnovna škola „Kozarska djeca“ Gradiška sa jednom područnom školom u Orahovoj, Osnovna škola „Mladen Stojanović“ Gornji Podgradci sa područnim školama Donji Podgradci, Jablanica, Miloševo Brdo, Trebovljani, Jelići i Bistrica. Osnovna škola „Petar Kočić“ Nova Topola sa područnim školaman  Kočićevo, Donji Krajzovci, Petovo selo, Gornji Krajzovci, Romanovci, Vakuf, Vilusi Mašići, Miljevići i Rogolji.Osnovna škola Dubrave „Sveti Sava“ sa područnim školama Laminci i Novo Selo. Osnovna škola „Vuk Stefanović Karadžić sa sljedećim područnim školama Grbavci, Cimiroti, Bukvik, Šimalovka, Jazovac, Kijevci, Gornja i Srednja Jurkovica.

Osnovnu školu na području  Grada Gadiške, pohađalo je 1990/1991. godine 6.830 učenika, a nastava se odvijala u 7 centralnih i 28 područnih odjeljena.

Gradiška nije imala srednjih škola. Učenici koji su završavali nižu gimnaziju i koje su roditelji mogli finanisrati, išli su u srednje škole u Banja luku ili Novu Gradišku.Na  inicijativu zvaničnih opštinskih vlasti i uz podršku prosvjetnih radnika i velikog broja građana pristupilo se osnivanju srednjih škola u Gradišci.Prva srednja škola bila je Gimnazija koja je počela sa radom koncem pedesetih godina u objektu gdje je radila niža gimnazija. Obzirom da je taj objekat neuslovan za veliki broj učenika koji su se upisivali u srednje škole, pristupa se izgradnji nove gimnazije 1971. godine na današnjem lokaciji. Nastavu pohađa oko 640 učenika koji su raspoređeni u dvije smjene, a nastava se odvija u 26 odjeljenja.

Razvoj privrede zahtjevao je stručni kadar raznih profila i tuka, pa se pristupilo izgradnji srednje Stručne i tehničke škole 1971. godine. Ova škola je dala dosta kadrova profila tehničara srednje stručne spreme i to ekonomskih, poslovno pravnih tehničara zatim trgovaca, kuvara, konobara, veterinarskih, poljoprivrednih, prehrambeni i medicinskih tehničara ali i  mesara, pekara i krojača.

Izgradnja Tehničke škole 1975. godine :škola je obrazovala srenje tehničke kadrove kao što su mašinski tehničar, tehničar za obradu drveta, elektro-tehničar i tehničar računarstva.

Tako je Gradiška dobila tri srednje škole koje su dale veliki broj srednje stručnog kadra od kojih je jedan broj savršenih srednjoškolaca otišao na studije. Veliki broj tih studenata je stasao u visoko stručne kadrove ljekare, inžinjere, pravnike, ekonomiste,a neki od njih su postali doktori nauka, profesori fakulteta  i akademici.

Pošto nam se približio početak nove školske godine svim učenicima upućujemo iskrene čestitke za početak nove školske godine.  Posebne čestitke upućujemo onim najmlađim što će po prvi put sjesti u školske klupe. Želim da im školski dani budu srećni, a polazak u školu bude početak svega lijepoga što će ispuniti njihovo djetinjstvo.

Želimo Vam da i u novoj školskoj 2019/2020. godini nižete uspjehe, jer obrazovanjem novih generacija i sticanjem novih znanja na najbolji način pomažete razvoju svoga grada.

Share With: