Top lista

Top lista za 15.05.2021.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Moj grad: Milenko Miladinović – metodičar nastave istorije

U nastavnom procesu, naročito u osnovnim i srednjim školama, primjena odgovarajućih pedagoško- didaktičkih metoda ima poseban značaj. Upravo ovom pitanju u većem dijelu svog radnog vijeka značajan doprinos dao je Milenko Miladinović u nastavi istorije, ne samo u području teorijskih razmatranja, nego i u praktičnoj obradi nastavnih jedinica i istorijske građe. Iz ove oblasti Miladinović je objavio veći broj naučnih radova u više stručnih časopisa koji su izlazili u to vrijeme.

Milenko Miladinović rođen je u Gradišci 1913. godine u trgovačkoj porodici. Osnovnu školu i Nižu gimnaziju završio u Gradišci 1930. godine. Njegova generacija, kao i veći broj đaka gradiške Gimnazije nakon položene male mature upisivali su  se u Učiteljsku školu u Banjaluci. Pored Učiteljske škole u Banjaluci Miladinović je  pohađao učiteljske škole u Karlovcu i Pakracu. Poslije završenog školovanja 1937. godine raspoređen je na posao učitelja u selu Javorani koji su tada pripadali srezu Kotor Varoš, a danas opštini Kneževo. Tu ostaje na službi do početka Drugog svjetskog rata i tada odlazi u Srbiju i nastavlja učiteljski rad u selu Meševu u blizini Kragujevca. Godine 1945. vraća se u rodni kraj i postaje učitelj u Kočićevu, gdje ostaje do 1947. godine.

Nakon toga dolazi u gradišku Gimnaziju, a od 1948. godine bio je na dužnosti upravnika „Prosvjetinog“ đačkog doma. Na ovoj dužnosti ostaje do 1950. godine, a radio je u isto vrijeme i kao pomoćni nastavnik iz predmeta istorija i geografija u Nižoj realnoj gimnaziji.

Gradišku ponovo napušta 1950. godine i odlazi u Sarajevo na studije istorije i geografije na Viškoj pedagoškoj školi. Po završetku studija 1952. godine prelazi  u Banjaluku i zapošljava se u osnovnoj školi „Braća Pavlić“ u kojoj je predavao istoriju, a od 1961. godine izabran je za mentora praktične nastave za istoriju na Višoj pedagoškoj školi u Banjaluci, kasnije Pedagoškoj akademiji u kojoj radi do odlaska u penziju 1976. godine.

U praktičnom radu sa studentima Milenko Miladinović se posvetio metodici nastave istorije. Ovoj oblasti on je dao znatan doprinos.

Objavio je veći broj naučno- stručnih radova u više stručnih časopisa i drugih publikacija. Pored objavljenih radova iz metodike nastave istorije Milenko Miladinović je objavio više radova i iz drugih oblasti života i rada osnovnih škola. Pred kraj života objavio je knjigu Problematika nastave istorije. Knjiga sadrži, pored različitih metoda obrade nastavne građe i niz drugih uputa nastavnicima za praktično izvođenje nastavnog časa.

Milenko Miladinović bio je izuzetno cijenjen od onih koji su ga poznavali kao pitomca Đačkog doma kojem je bio upravnik. Umro je 1999. godine u 86- oj godini života, ostavljajući iza sebe izuzetno značajan doprinos pedagoškoj teoriji i praksi.

Share With: