Top lista

Top lista za 26.06.2021.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Moj grad: Lik i djelo Milana Šipke

U današnjoj rubrici Moj grad predstavili smo vam lik i djelo Milana Šipke istaknutog srpskog lingviste i doktora književnih nauka, koji je rođen je 7. oktobra 1931. godine u Drageljima kod Gradiške.

Milan je Filozofski fakultet  završio u Zagrebu, gdje je kasnije i doktorirao na temu „Jezik Petra Kočića“.Veliki dio svog života posvetio je staranju o srpskom jeziku, posebno srpskoj jezičkoj kulturi.

Radio je kao profesor srpsko-hrvatskog jezika i filozofije u Gimnaziji u Bosanskom Novom, Učiteljske škole i Više pedagoške škole u Banjaluci, zatim u Sarajevu kao direktor Instituta za jezik i književnost, naučni savjetnik u Institutu za proučavanje nacionalnih odnosa i redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – na Akademiji scenskih umetnosti i Pedagoškoj akademiji.

Kao gostujući profesor Instituta za slavistiku Univerziteta u Klagenfurtu držao je predavanja iz jugoslavističke sociolingvistike, a gostovao je i na univerzitetima u Beču, Poznanju (Poljska) i Novom Sadu.

Bavio se naučnoistraživačkim, naučnopopularizatorskim, organizatorskim, uređivačkim i predavačkim aktivnostima u okviru nacionalnih naučnih disciplina: sociolingvistike, normativistike, leksikografije, leksikologije, semasiologije, frazeologije, onomastike i lingvodidaktike.

Bio je organizator i učesnik velikog broja domaćih i međunarodnih naučnih skupova, među kojima su u njegovoj organizaciji najznačajniji Kompjuterska obrada lingvističkih podataka (1977), Jezik i nacionalni odnosi (1984), Lingvistika i lingvističke aktivnosti u Jugoslaviji (1985) i Jezik i kultura Roma (1986).

Objavio preko 600 naučnih i stručnih radova, među kojima i više od 20 knjiga (naučnih monografija, jezičkih savjetnika, popularnonaučnih tekstova, udžbenika i priručnika).

U “Prometeju” ističu da su ponosni što su zajedno sa Šipkom objavili kapitalna djela “Veliki rečnik stranih reči i izraza”, čiji je autor zajedno sa akademikom Ivanom Klajnom i “Pravopisni rečnik srpskog jezika”, kao i čitav niz stručnih i popularnih knjiga.

Share With: