Међународни дан борбе против корупције 9. децембар

У свијету се 9. децембар обиљежава као Међународни дан борбе против корупције. Тим поводом Управа за индиректно опорезивање је истакла јасно стратешко опредјељење за борбу против свих облика коруптивног понашања.

Супротстављање корупцији и унапрјеђење интегритета и етичких стандарда представља трајну мисију Управе за идиректно опорезивање која се проводи кроз развој и унапрјеђење окружења отпорног на корупцију и сталну комуникацију о могућим посљедицама коруптивног понашања. У циљу борбе против корупције царински службеници су током новембра на свим међународним граничним прелазима грађанима дијелили летке – СТОП КОРУПЦИЈИ У БИХ, путем којих су се грађани могли информисати о томе шта је корупција и како је препознати, који су најчешћи облици коруптивних активности у служби, којим правним механизмима се Управа за идиректно опорезивање бори против корупције и који су начини подношења пријаве о корупцији.

Међународни дан борбе против корупције почео се обиљежавати 9. децембра 2004. године, након усвајања УН Конвенције против корупције, чији су циљеви унапређење и јачање мјера за ефикасније и успјешније спречавање као и борбу против корупције.

Share With: