Kroz oči trećeg doba

Na godišnjoj, proširenoj sjednici Upravnog odbora gradiškog udruženja penzionera održanoj danas u Domu penzionera sumirani su rezultati godine na izmaku. Konstatovano je da su aktivnosti bile otežane i dalje teškom situacijom oko epidemije COVID – 19, koja je na kraju rezultirala znatno većom smrtnošću članova udruženja te u vezi s tim otežanom isplatom naknada za članove porodica preminulih.

Predsjednik Udruženja penzionera Gradiške Miloš Jagodić istakao da je u 2021. zabilježeno 90 smrtnih slučajeva više nego u prethodnoj, najviše izazvanih korona virusom, što je ionako oskudna sredstva kojima ovo udruženje raspolaže učinllo manje dostatnim. U pomoć je priskočila gradska uprava na čemu su im u Udruženju posebno zahvalni.
Pored ovih isplata Udruženje je i materijalno pomoglo svoje najugroženije članove kojih na teritoriji grada Gradiške ima 9 441, od kojih ogroman broj ima penzije ispod 400 KM. 55 penzionera je poslato na banjsko liječenje, članovima Udruženja je podijeljeno 308 paketa sa prehrambenim namirnicama a 117 hiljada KM je podijeljeno kroz isplate pomoći od po 50 i 100 KM. Obezbjeđeno je preko 4000 metara ogrijevnog drveta a kasu uzajamne pomoći beskamatno koristi preko 300 penzionera.
Share With: