Korektivni tretman suzbijanja komaraca

Zbog povećane brojnosti komaraca, uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama i njihovog prisustva i nakon provedenog tretmana sistemske dezinsekcije na području grada Gradiška, preduzeće za sanitarno-ekološku zaštitu „EKO BEL“ d.o.o. Laktaši će, čim se ukažu povoljni vremenski uslovi,sprovesti korektivni tretman.

O terminu i vremenu izvođenja korektivnih tretmana suzbijanja komaraca javnost će biti blagovremeno obavještena.

Share With: