Kontakt informacije

  A: Mladena Stojanovića 1, Gradiška
  Republika Srpska, BiH
  E: radiogradiska@gmail.com

  Fax: 051/814-900

  Marketing služba
  E: radio.gradiska.ms@gmail.com

  Marketing: 051/814-651
  Direktor: 051/814-651
  Marketing služba: 051/814-900
  Studio/režija: 051/814-658