Конкурс за упис полазника у програм за средње стручно образовање одраслих

Расписан је конкурс за упис полазника у програм за средње стручно образовање одраслих, бравар-заваривач и заваривач МИГ-МАГ поступком. Локално партнерство за запошљавање Градишка у оквиру пројекта “Подршка Европска унија локалним партнерствима за запошљавање – Фаза два” којег финансира Европска унија, а спроводи Међународна организација рада (МОР) позива незапослене особе, евидентиране у Заводу за запошљавање Републике Српске – Биро Градишка да се пријаве за учешће на пројекту Локално партнерство за запошљавање Градишка.

Главни циљ пројекта је допринијети смањењу броја незапослених лица на евиденцији Завода за запошљавање РС – филијала Градишка, повећањем нивоа знања и компетенција незапослених особа на територији града Градишка.

Све обуке ће бити извођене по програмима оспособљавања Завода за образовање одраслих Републике Српске, што укључује теоријски и практични дио и потпуно су бесплатне.

Сви кандидати ће добити Увјерење о стеченом звању издато од стране образовне институције која је акредитована за стручно оспособљавање одраслих.

Програми за стручно оспособљавање за кандидате ће бити организоване од краја маја 2023. до најкасније августа 2023. године у зависности од интензитета трајања програма оспособљавања.

https://www.gradgradiska.com/2023/04/projekat-lokalno-partnerstvo-za-zaposljavanje-gradiska-lep-ii-raspisan-konkurs-za-upis-polaznika-u-program-za-srednje-strucno-obrazovanje-odraslih-bravar-zavarivac-i-zavarivac-mi/

Share With: