Конкурс: Правник

Због повећаног обима посла, компанија „Рапић“ д.о.о Градишка расписује конкурс за радно мјесто:

Правник (М/Ж)

Опис основних задужења:

Праћење свих законских и подзаконских прописа који регулишу пословање предузећа у свим аспектима;

Усклађивање регулаторних докумената предузећа са позитивним прописима;

Израда свих унутрашњих аката прописаних законом и интерним одлукама, неопходних за неометан рад предузећа;

Обезбјеђивање примјене прописа у пракси и раду предузећа;

Израда уговора које предузеће склапа, анализа садржаја понуђених уговора и давање препорука руководству прије предузимања уговорних обавеза;

Заступање предузећа пред судским и другим органима;

Извјештавање руководству;

Остали послови из домена правне службе по налогу руководства, неопходни за неометано пословање фирме у складу са законом.

Потребни услови:

ВСС, дипломирани правник;

Радно искуство на истим или сличним пословима;

Одлично познавање прописа у земљи и прописа који регулишу прекогранични превоз роба у регији и ЕУ;

Високо развијене аналитичке вјештине, вјештине комуникације, организовања послова и рада у тиму;

Спремност за рад под притиском (интервенције и координација активности у кратком року);

Информатичка писменост;

Професионалност у раду, одговорност према преузетим обавезама;

Пожељно познавање енглеског језика;

Возачка дозвола Б категорије.

Нудимо:

Могућност дугорочног запослења уз редовна примања;

Позитивну радну атмосферу и рад у изразито младом, здравом и професионалном окружењу.

Начин пријављивања:

Уколико испуњавате горе наведене услове, пошаљите нам своју радну биографију на:

е- маил адресу: zaposlenje@rapic.ba  или

поштом на адресу:

“РАПИЋ” д.о.о. Градишка
П.Ј. ФСХ Фармофит
Ровине 36Ц
78 400 Градишка

(са назнаком “Пријава на конкурс – Правник”)

Број позиција: 1

Локација посла: Градишка.

Датум објаве: 04.04.2023.

Пријаве се могу доставити до 12.04.2023. године.

За додатне информације, обратите нам се путем телефона 051/860-213.

Само кандидати који буду изабрани у ужи круг биће позвани на разговор.

Share With: