Jedinstvom do bržeg rješavanja boračkih problema

O prijedlogu budžeta Republike Srpske za 2022.godinu i odnosima unutar Boračke organizacije Republike Srpkse, juče su u Gradišci razgovarali predstavnici pet gradskih i 23 boračke organizacije.

Predsjednik Gradske boračke organizacije Gradiška, Milovan Gagić rekao je da su na sastanku zaključili da borci ne smiju biti socijalna kategorija i da im trebaju pripasti davanja prema zaslugama u ratu.“Drugi zaključak je da moramo što hitnije riješiti odnose u BORS-u, jer bez jedinstvene i jake Boračke organizacije nema ni rješavanja najvažnijih boračkih pitanja, naglasio je Gagić.

Član Skupštine Boračke organizacije Republike Srpske ispred Gradske boračke organizacije  Bijeljina, Radan Ostojić istakao je da je na današnjem sastanku zauzet zajednički stav da su sredstva planirana budžetom Republike Srpske za boračku populaciju u 2022.godini nedovoljna i da u znatnoj mjeri trebaju biti povećana.

Ostojić je dodao da su tokom rasprave o odnosima unutar Boračke organizacije zaključili da je trenutno stanje u BORS-u alarmantno i dodao da je jedinstvo i puni kapacitet Boračke organizacije Srpske osnovni preduslov za početak popravljanja stanja u kome se trenutno nalazi boračka populacija.

„Neophodno je što prije održati sjednicu Skupštine BORS-a i uspostaviti neophodno jedinstvo, a ukoliko se to ne desi drugi način je da raspustimo Skupštinu i raspišemo i provedemo vanredne izbore na svim nivoima organizovanja“, zaključio je Radan.

S.Vidović

Share With: