Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

ТОП ЛИСТА ЗА 8.4.2023.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине
Jавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске отворен до 25. октобра

Заинтересовани пољопривредни произвођачи, носиоци пољопривредних газдинстава са подручја града Градишка имају прилику да се пријаве на Jавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Градишка, путем прибављања писаних понуда. Јавни оглас је отворен до 25. октобра 2022. године.

Предмет Јавног огласа је закуп пољопривредног земљишта за сточарску, повртарску и воћарску производњу. Понуда се може поднијети само за једну од наведених врста производње.

Понуде се достављају поштом или лично на адресу Град Градишка, Улица Видовданска 1а, 78400 Градишка, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – ПИСМЕНА ПОНУДА, ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА“. На коверти мора бити исписано име, презиме и адреса понуђача, односно назив правног лица и сједиште као и да ли се понуда односи на СТОЧАРСКУ, ПОВРТАРСКУ ИЛИ ВОЋАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ.

Отварање понуда извршиће Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, дана 31.10.2022. године у 11ºº часова у сали број 47 Града Градишка.

Јавни оглас је објављен на Огласној плочи Града, на интернет страници Града, на Радио Телевизији Градишка и у дневном листу ,,Глас Српске“.

Цјелокупан текст Јавног огласа са подацима о земљишту које је предмет додјеле је доступан на интернет страници Града Градишка на адреси: www.gradgradiska.com

Све додатне информације везане за Јавни оглас могу се добити у Одјељењу за пољопривреду и рурални развој града Градишка.

Share With:
Open

close button