Top lista

Top lista za 24.10.2020.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Izdate instrukcije za rad gradskih i opštinskih uprava

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske izdalo je instrukcije za rad gradskih i opštinskih uprava u situaciji izazvanoj virusom korona, prema kojoj se djeci koja se upisuju u prvi razred osnovnog/srednjeg obrazovanja izvodi iz matičnih knjiga dostavljaju poštom na adresu roditelja, saopšteno je iz ovog ministarstva.
Prema instrukcijama za rad gradskih i opštinskih uprava u situaciji izazvanoj virusom korona, komunikacija između matičnih službi u Republici Srpskoj treba da se odvija neposredno, bez uključivanja stranaka.

Kako se navodi u instrukcijama, komunikacija i razmjena informacija sa drugim nadležnim organima treba da se odvija službenim putem gdje god je to moguće, bez prisustva stranaka, a u hitnim slučajevima i putem telefona, faksa i mejla.

“Na internet stranici grada/opštine treba da se istakne broj kontakt telefona i mejl adresa matične službe putem kojeg stranke mogu dobiti potrebne informacije u vezi sa upisom novorođene djece u matične knjige”, navodi se u instrukcijama za rad gradskih i opštinskih uprava u situaciji izazvanoj virusom korona.

U instrukcijama Ministarstva uprave i lokalne samouprave Srpske dodaje se da se svi postupci, u najvećoj mogućoj mjeri, rješavaju putem telefonske i elektronske komunikacije.

Share With: