IVAŠTANIN: Uz pomoć gradske uprave stvaramo bolje uslove u vrtiću

U objektu vrtića u naselju Senjak u Gradišci od jeseni će biti stvoreni uslovi za smještaj još jedne jasličke grupe djece, a radovi na sanaciji i adaptaciji objekta koji će omogućiti otvaranje nove sobe za smještaj djece su u toku, izjavila je direktorica Javne predškolske ustanove „Lepa Radića“ Suzana Ivaštanin gostujući u emisiji „Bilans stanja“ Radio Gradiške.

Ivaštanin je rekla da je 15. jula počeo kolektivni godišnji odmor za zaposlene u ovoj ustanovi, koji će trajati do 5. avgusta, te da period kolektivnog odmora ova ustanova svake godine iskoristi da izvrši određene radove na sanaciji, rekonstrukciji ili proširenju objekata vrtića.

Ona je zahvalila gradonačelniku i Gradskoj upravi grada Gradiška, koji imaju razumjevanja za potrebe proširenja kapaciteta vrtića i stvaranje boljih uslova za boravak djece.

„Prošle godine nadograđena je jedna prostorija u objektu vrtića u naselju Senjak, a prije tri godine u vrtiću u Novoj Topoli  stvoreni su uslovi za otvaranje nove vaspitne grupe“, istakla je Ivaštanin. Ona je navela da je početkom jula završena konkursna procedura za prijem nove djece u vrtić.

„Upisano je novih 111 polaznika vrtića, ali nažalost još 55 djece ostalo je na čekanju zbog nedovoljnog kapaciteta, jer su vaspitna grupe u sva tri objekta vrtića maksimalno popunjene“, dodala je Ivaštanin.

Prema njenim riječima, nakon proširenja kapaciteta, Javna predškolska ustanova „Lapa Radić“ će od početka nove radne 2019/2020. godine imati 18 vaspitnih grupa, a u sva tri objekta vrtića biće smješteno oko 430 djece.

Ona je podsjetila da je Vlada Srbije donirala 500.000 evra za izgradnju novog vrtića u prigradskoj mjesnoj zajednici Brestovčina u Gradišci koji će imati kapacitet za smještaj oko 150 djece u 6 vaspitnih grupa, a u koji će biti preseljana i uprava predškolske ustanove koja je sada smještena u vrtiću u naselju Senjak.

Ivaštanin je naglasila da je izrada projekta za izgradnju novog vrtića u završnoj fazi i da se očekuje da će već od iduće sedamice biti stvoreni uslovi za pokretanje tenderskih procedura.

„Izgradnjom ovog objekta biće smanjene liste čekanja djece za smještaj u vrtić. To će omogućiti i rasterećenje vrtića u naselju Senjak, gdje su popunjeni kapaciteti, a od prije pet godina djeca nemaju fiskulturnu salu, koja je adaptirana i pretvorena u dodatnu sobu za smještaj djece. Takođe, planirano je da dvije ili tri vaspitne grupe iz ovog vrtića budu preseljene u budući novi objakat u naselju Brestovčina“, istakla je Ivaštanin.

Ona je dodala da je i ove godine Javna predškolska ustanova „Lepa Radić“, od 31. marta do 31. maja, realizovala program pripreme djece pred polazak u školu koji je obuhvatio 110 polaznika.

Share With: