Isplaćeno 30 odsto agrarnog budžeta

Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske na ime podsticaja, u ovoj godini je isplatila 26 miliona KM, odnosno 30 odsto agrarnog budžeta što je više za 6 odsto u odnosu na cijelu prošlu godinu.

V.d.direktora Agencije Predrag Sladojević rekao je da je prošle sedmice isplaćeno 8 300 000 KM od čega je 3,9 miliona isplaćeno za podsticaje za sjetvu pšenice. „Agencija za agrarna plaćanja isplatila je 700 000 KM za podršku uzgajivačima svinja. Isplaćena su sredstva za 58 korisnika za ukupno 16.257 utovljenih svinja, odnosno isplaćene su 43 KM po grlu“, rekao je Sladojević.

Sladojević je rekao da je u toku predavanje zahtjeva za podršku voćarskoj proizvodnji i da će kroz ovaj program biti dodijeljeno 500 KM po hektaru.“Takođe iz Kompenzacionog fonda predviđeno je 500 000 KM za podizanje novih zasada voća“, istakao je Sladojević i dodao da su sredstva namijenjena za 100 korisnika.

S.Vidović

Share With: