Грађани обавезни да уништавају амброзију

Из Градске управе града Градишка обавјештавају власнике и кориснике пољопривредног, грађевинског и запуштеног земљишта, субјекте који управљају зеленим површинама, водотоковима, каналима и површинама уз њих, те субјекте који одржавају површине уз јавне путеве да су обавезни да на наведеним површинама сузбијају и уништавају коровску биљку амброзију.

У складу са градском Одлуком о комуналном реду наведени субјекти дужни су да у току вегетационе сезоне до почетка фазе цвјетања амброзије врше њено сузбијање и уништавање примјеном агротехничких, механичких и хемијских мјера.

Имајући у виду чињеницу да је амброзија један од најјачих алергена у природи и представља значајан како здравствени, тако и економски проблем због наношења штета пољопривредној производњи, неопходно је предузимање наведених мјера како би се смањили негативни ефекти ове опаке коровске биљке.

Грађани имају могућност да Комуналној полицији Градске управе града Градишка пријаве површине које су под амброзијом на број телефона 051/ 810-340.

Надзор над спровођењем наведених мјера на уништавању амброзије у насељима са уличним системом вршиће Комунална полиција, а на пољопривредном земљишту пољопривредна инспекција.

С.Видовић

 

Share With: