Фонд ПИО: Позив за достављање потврде о животу

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање /ПИО/ Републике Српске позвао је кориснике којима се пензије исплаћују ван Републике да до краја године доставе потврду о животу, како би исплата пензије у наредној години била редовна и без обустављања.

Потврда о животу за корисника са пребивалиштем ван Републике Српске доставља се надлежној филијали која је кориснику донијела рјешење о остваривању права и исплаћује пензију.

Кориснику који потврду о животу не достави благовремено исплата пензије се обуставља, наводи се у саопштењу Фонда.

Осим за 179 корисника у Сјеверној Македонији, достављање потврде о животу не односи се на кориснике са пребивалиштем у државама насталим на подручју бивше СФРЈ, за које се податак о чињеници живота обезбјеђује путем електронске размјене података између носилаца осигурања.

Фонд је најавио да ће кориснике о обавези достављања потврде о животу обавијестити и путем писане поруке на чеку или налогу за исплату пензије за октобар, новембар и децембар.

Нови корисници права са пребивалиштем ван Републике Српске потврду о животу достављају надлежној филијали након доношења рјешења о остваривању права.

Потврда о животу је правилна ако је овјерена код носиоца пензијског осигурања у држави пребивалишта, општинског органа, нотара, суда и дипломатско-конзуларног представништва БиХ у држави пребивалишта.

Образац потврде о животу може се преузети на интернет страници Фонда ПИО.

Share With: