Електронском размјеном података биће убрзан процес издавања личних докумената

Министри унутрашњих послова и управе и локалне самоуправе Републике Српске Синиша Каран и Сенка Јујић потписали су данас Споразум о електронској размјени података и Технички протокол о електронској размјени података у поступку издавања личних документа из надлежности Министарства унутрашњих послова.

Из МУП-а Српске је саопштено да је овоај споразум нови корак ка побољшању услуга за грађане јер ће се убрзати поступак издавања личних докумената.

„Садашњи поступак провјере података за лице које поднесе захтјев за издавање личних докумената, између матичних служби и организационих јединица Министарства унутрашњих послова одвија се уз учешће матичара, који у том поступку ручно уносе податке у апликацију  путем које се добијају одговори на захтјеве МУП-а.

Унапређење поступка огледа се у томе што се ручна провјера података замјенити аутоматском, а то значи да надлежна организациона јединица МУП-а, након што прими захтјев лица за издавање личног документа може одмах, електронским путем, затражити провјеру податка о том лицу и одговор добити аутоматски, у року од неколико секунди“, наводи се из саопштењу МУП-а Српске.

Потписивањем овог Споразума наставља се дугогодишња сарадња између Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Министарства управе и локалне самоуправе у области електронске размјене података, што је истовремено, допринос успостављању и развоју електронских услуга, те поједностављењу и ефикасности услуга које пружају грађанима.

М.Малешевић

Share With: