Facebook
YouTube
Instagram
Top lista

Топ листа за 09.07.2022.год.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Donatorska sredstva od 6,8 miliona evra za izgradnju mosta u Gradišci

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o prihvatanju donatorskih sredstava Investicionog fonda za zapadni Balkan u iznosu od 6.800.000 evra za finansiranje projekta izgradnje prekograničnog mosta u Gradišci.

Vlada je usvojila Strateški plan za saradnju sa dijasporom, te zadužila Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da, u saradnji sa nadležnim institucijama, izradi akcioni plan za realizaciju Strateškog plana za saradnju sa dijasporom za period od 2020. do 2024. godine u roku od 90 dana od dana donošenja ovog zaključka i da ga dostavi Vladi na usvajanje.

– Osnovni razlog za donošenje Strateškog plana jeste da se na sistemski način kreira politika prema dijaspori s ciljem jačanja saradnje i produbljivanja veza između Republike Srpske i Srba u inostranstvu, te promocije i očuvanja srpskog nacionalnog identiteta u dijaspori – saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Dokument je u osnovi fokusiran na unapređivanje i razvijanje odnosa sa dijasporom koje treba da se odvija na institucionalan način, uz uključivanje svih relevantnih aktera, a definisani su strateški i operativni ciljevi koji će biti operacionalizovani kroz akcione planove.

U saopštenju se navodi da razlozi za donošenje ovog strateškog plana proističu i iz prepoznate potrebe za unapređivanjem postojećih i kreiranjem novih oblika saradnje sa dijasporom kroz institucionalne okvire Republike Srpske.

– Do ovakvih zaključaka smo došli nakon uspješno održanih foruma dijaspore 2018. i 2019. godine na kojima je iskazana potreba za pravnim uređenjem, kao i definisanjem strateških pravaca ove saradnje – dodaje se u saopštenju.

Share With: