Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

ТОП ЛИСТА ЗА 3.12.2022.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине

Do 30. novembra u Gradišci naplaćeno 710.000 KM poreza na nepokretnosti

Poreska uprave Republike Srpske je za područje Gradiške u 2020.godini izdala 16. 910 poreskih računa, na osnovu kojih bi trebalo biti naplaćeno 964.000 KM.

Načelnik Poreske uprave Područna jedinica Gradiška, Boro Spasojević gostujući u emisiji “Aktuelno“ Radio Gradiške  istakao je da je do 30.novembra ove godine naplaćeno oko 710. 000 KM, odnosno oko 74 odsto.

Spasojević je rekao da je Područna jedinica Gradiška u ovoj godini za prvu neplaćenu ratu proslijedila u prinudnu naplatu 600 poreskih obveznika i da će svim vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.

Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa, a sa ciljem da se poreskim obveznicima olakša izvršavanje ove obaveze, prolongirani su rokovi za plaćanje obaveza za porez na nepokretnosti za ovu godinu, pa je rok za plaćanje prve rate sa 30. juna pomjeren na 30. septembar, dok je rok za plaćanje druge rate tih obaveza sa 30. septembra prolongiran za 31. decembar 2020. godine.

Spasojević je podsjetio da je Poreska uprava Republike Srpske pozvala je poreske obveznike da najkasnije do 31. decembra ove godine podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice – obrazac 1001 za 2021. godinu i tako steknu pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak. On je pojasnio da zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2021. godinu ne moraju podnositi poreski obveznici, koji su u ovoj godini ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice  samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje poreske osnovice.

“Poreski obveznici kojima je već izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na 2020. godinu, kao što je promjena u visini kamate na stambeni kredit i/ili broju izdržavanih članova uže porodice, te promjena u visini premije životnog osiguranja, takođe su dužni da do kraja godine podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice narednu godinu”, naveo je Spasojević.

On je napomenuo da pravo na umanjenje poreske osnovice imaju obveznici na osnovu izdržavanih članova domaćinstva, kamate na stambene kredite za kupovinu ili izgradnju prve nepokretnosti, polise životnog osiguranja i na iznosz uplaćenog penzionog doprinosa za dobrovoljno penziono osiguranje do 1200 KM godišnje u skladu sa Zakonom kojim se uređuju dobrovoljni penzioni fondovi u Srpskoj.

“Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu, koju je izdala Poreska uprava Republike Srpske, predaju isplatiocu oporezivog dohotka”, naveo je Spasojević.

Spasojević je naglasio da zahtjev za izdavanje poreske kartice – obrazac 1001 za 2021. godinu, poreski obveznici će od sljedeće sedmice moći podnijeti i elektronski, putem nove usluge Poreske uprave Republike Srpske “e-zahtjevi”, koja će biti dostupna na internet stranici ove uprave www.poreskaupravars.org.

Share With:
Open

close button