Budžetski suficit 856.500 KM

Odbornici Skupštine grada Gradiška usvojili su danas Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Gradiška za prošlu godinu, prema kojem su budžetski prihodi iznosili 33.838.885 KM, a rashodi i izdaci 32.982.384 KM.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić rekao je da su prihodi ostvareni 99 odsto u odnosu na planirane, te da je budžetski suficit 856.500 KM što pokazuje finsijsku disciplinu i poštovanje budžetskog plana.

“Poreski i neporeski prihodi su za 10 odsto ili 2,1 miliona maraka veći u odnosu na 2017. godinu, a direktni prihodi jedinice lokalne uprave su veći za oko 1,5 miliona maraka”, naveo je Adžić.

On je istakao da su u realizaciji budžata kapitalne investicije bile zastupljene u iznosu od oko 20 odsto, što je zanačajan iskorak u odnosu na prethodnih pet godina.

Gradonačelnik je naveo da su realizovana značajna sredstva grantova Vlade Republike Srpske, Evropske komisije, UNDP-a i razvojnih agencija zemalja članica Evropske unije, a da je jedan dio tih sredstava ostao na računu posebnih namjena i biće utrošen u ovoj godini.

On je rekao da je Skupština grada usvojila odluke vezane za prihvatanje grantovskih sredstava švacajske državne adencije “Seko” u iznosu od 3,8 miliona evra i njemačke državne banke od 10.266.845 evra, koji su vezani za projekat “Prikupljanje i tretman otpadnih voda Gradiška” i prvu fazu ovog projekta, a što je uslov da se opartivno krene u njegovu realizaciju. Radi se isključivo o grantovskim sredstvima koja su u prvoj fazi planirana u iznosu oko 14 milona evra, a namijenjena su za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže i izgradnju glavnog gradskog prečistača.

“U drugoj fazi projekta grant bi trebao da iznosi dodatnih oko 10 milona evra, odnosno sve ukupno oko 50 milona maraka, što su sredstva koja lokalna uprava sama ne može da obezbijedi. Međunarodne organizacije nisu spremne donirati sredstva lokalnim upravama koje nisu dobro organizovane i koje ne prave sistemska rješenja. Gradiška je pokazala da je zrela lokalna uprava koja vodi računa o potrebama njenih građana i privrednika”, zaključio je Adžić.

Odbornici Skupština grada Gradiška usvojili su i  izvještaje o realizaciji programa zajedničke komunalne potrošnje, uređenja građevinskog zemljišta, komunalne infrastrukture, tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva i tekućeg održavanja hidromeliracionog sistema za prošlu godinu.

Gradonačelnik Adžić je istakao da je dosta toga urađeno na asfaltiranju lokalnih puteva i da je ulagano i u izgradnju infrastukture u gradu, što će biti prioritet i u ovoj godini.

“I dalje vodimo pregovore sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom i Evropskom komisijom kako bismo dobili dozvolu za izmještanje zgrade suda u Gradišci i stekli uslove da krenemo sa gradnjom gradskog trga. Za sada imamo informacije da će u fond Evrospke komisije, za ovu i narednu godinu, biti uvrštena sredstva za izgradnju nove zgrade suda”, dodao je Adžić.

Gradska skupština je na 23. redovnom zasjedanju usvojila i izvještaje o realizaciji programa socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata kao i Izvještaj neprofitnih organizacija o korištenju sredstava Budžeta opštine za 2018.godinu.

Usvojene su informacije o poslovanju  komunalnih preduzeća Vodovod, Toplana i Gradska čistoća, kao i Informacija o radu JP “DEPOT“ Banja Luka za 2018. godinu te Informacija o radu Pravobranilaštva Republike Srpske- sjedište zamjenika Banja Luka za prošlu godinu.

Odbornici su usvojili odluke o davanju saglasnosti na inicijativu za podizanje spomenika Veljku Čubriloviću, o dodjeli javnih priznanja grada Gradiška i o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

Share With: