Bogatstvo Potkozarja

U organizaciji udruženja „Vrbaška kroz vrijeme“ juče je u ovom selu održana gastronomska manifestacija „Potkozarska trpeza“. Svoje specijalitete je predstavilo preko 20 izlagača, a prisutni su mogli da uživaju u izvornim jelima i pićima ovog kraja. Ovo je samo dio aktivnosti udruženja iz Vrbaške koje je u dvije godine svog rada ostvarilo brojne rezultate. Bojan Macura, član udruženja, je istakao kako je u proteklih dvije godine od osnivanja udruženje podijelilo svakom novorođenčetu u Vrbaškoj po 500 KM, svakom redovnom studentu koji u roku da sve ispite godišnje pripalo je 200b KM, a svaka porodica sa djetetom od 10 godina koja odluči da se nastani u Vrbaškoj darovano je po 1000 KM.
U fokusu rada udruženja je borba protiv obezmišljavanja života na selu a koja su sve više pusta. Ne samo kroz borbu za podsticanje nataliteta, već i kroz aktivnosti na kulturnom preporodu ove zajednice, istakao je Mihailo Milivojac, jedan od članova udruženja.
Koncept seoskog turizma za šta Potkozarje i Vrbaška imaju brojne potencijale, prepoznat je i od strane gradske uprave i Turističke organizacije Grada Gradiška. Valentina Perić, direktorica Turističke organizacije je obećala i daljnu podršku brojnim projektima koje udruženje „Vrbaška kroz vrijeme“ već priprema. Realizacija tih aktivnosti je najbolji zalog da će se očuvati bogata prošlost ovog kraja, uporedo sa srećnijom budućnošću, naglasila je Perićeva.
N. Ristić
Share With: