Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

ТОП ЛИСТА ЗА 3.12.2022.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине

Bilbija: Ekipa za održavanje zelenila kontinuirano radi, u toku pripreme za zimsku sezonu

Radnici komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ u proteklih nekoliko dana zasadili su stabla crvenog jasena na centralnom gradskom trgu kod Kulturnog centra Gradiška, a trenutno rade na postavljanju travnatih površina u zoni trga.

Direktor „Gradske čistoće“ Željko Bilbija rekao je, gostujući u emisiji „Bilans stanja“ Radio Gradiške, da će crveni jasen, čije je lišće u ljeti zeleno, a u jesen crvene boje, uljepšati ambijent budućeg centralnog trga u Gradišci.

Bilbija je istakao da se odvoz komunalnog otpada vrši kontinuirano i prema utvrđenom planu, te da je posljednjih godina proširen obuhvat odvoza otpada na nekoliko ruralnih mjesnih zajednica, ali da zbog loše saobraćajne komunikacije ovom uslugom još nisu pokrivena pojedina mjesta u Potkozarju.

Govoreći o uređenu makadamskih puteva, Bilbija je naveo da je ekipa „Gradske čistoće“ nedavno završila planirane radove u selima sa lijeve strane magistralnog puta prema Banjaluci, da su trenutno u toku radovi na poručju Vilusa, te da je sljedeće sedmice planirano uređenje nekoliko makadamskih ulica u gradskoj zoni.

On je istakao da je šljunčenje puteva kontinuiran i dinamičan posao koji nikada nije moguće potpuno završiti, navodeći da su nabavkom traktora sa mulučerom u prethodnom periodu proširili svoju djelatnost i na uređenje putnog pojasa, odnosno košenje živica uz lokalne puteve kojima saobraćaju autobusi.

Bilbija je rekao da se „Gradska čistoća“ prijavila na javni poziv Gradske uprave za usluge zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva, koji je još u toku, navodeći da je taj posao ovo komunalno preduzeće radilo i prethodnih godina i da se pripremaju za novu sezonu.

„Trenutno na stanju imamo 53 tone soli, a u ponedeljak očekujemo da stigne narudžba za još 25 tona. Počeli smo i sa potpisivanjem ugovora sa poizvođačima koji će taj posao obavljati u četiri zone na području Gradiške, a „Gradska čistoća“ će biti zadužena za čišćenje ulica u gradu“, naveo je Bilbija.

On je dodao da zimska služba „Gradske čistioća“ ima i svu potrebnu mahanizaciju, koja je obnovljena i modernizovana u prethodnom periodu.

Share With:
Open

close button