Top lista

Top lista za 29.01.2022.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

1. jun Dan rijeke Save

Dan rijeke Save, jedne od najzanimljivijih i najkompleksnijih rijeka u Evropi, obilježava se 1. juna u četiri zemlje u slivu rijeke Save – Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Sava izvire u sjeverozapadnoj Sloveniji, oblikuje se spajanjem Save Dolinke i Save Bohinjke, a 946 kilometara nizvodno ulijeva se u Dunav u Srbiji. Duž cijelog svog toka Sava prima vodu iz gotovo 250 pritoka! Na području Bosne i Hercegovine ona teče 331 kilometar. U našu zemlju ulazi kod Jasenovca a napušta kod Rače. Rijeka Sava protiče pored Gradiške u dužini od više od 40 km i čini granicu sa Hrvatskom.

Sava spaja čak tri glavna grada, a to su Ljubljana, Zagreb i Beograd. Pritom ih ne povezuje i prometno jer nije cijelim svojim tokom plovna. Ipak Sava je kroz Gradišku plovna mada ovaj kapacitet nije u potpunosti iskorišten.

Dan rijeke Save se obilježava sa ciljem promocije posebne ekološke vrijednosti i ekonomskih potencijala u slivu rijeke Save, održivog korištenja, važnosti dobre regionalne saradnje koja doprinosi boljem stanju voda i ekosistema, a time i većem kvalitetu života stanovništva u slivu Save.

O Savi možda niste znali ali ona je rijeka bogova.

Grci su bili prvi narod koji je uočio da Sava nije dio toka Dunava, već rijeka za sebe. Stoga su joj povjerili posebnu ulogu: ona bogu Zevsu, odnosno Dunavu, treba dolijevati nektar i hraniti ga ambrozijom kako bi ostao besmrtan i božanstven.

U rukavcu Save kod rimskog grada Andautonije pronađen je žrtvenik riječnom božanstvu, bogu Savu (latinski Savus), dobrom duhu i zaštitniku plovidbe. Ovo kulturno nasljeđe danas se nalazi u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Sava stvara nekoliko većih riječnih ostrva, a najpoznatije savsko ostrvo je  Ada Ciganlija u Beogradu čiji službeni promotivni naziv glasi ”More BeogrADA”. Beograđani su ga šaljivo prozvali Bezkintos, kao more za one koji nemaju kinte za Grčku.

I Gradiška ima svoje ostrvo Bezkintos koje se javlja tokom vrućih ljetnih dana i niskog vodostaja ispoda savskog mosta u centru grada.

Savu je nekad krasio fenomen Savski cvijet, pojava u junu kada bi Savu, nakon kratkog životnog ciklusa, prekrile uginule leptirice do te mjere da se voda nije vidjela od bijelo žute boje njihovih krilaca.

Prekrasan i tužan fenomen prirode mogao se vidjeti u blizini Orašja i Brčko distrikta.Ovo je rijetka pojava koja iziskuje posebne prirodne uslove i čiste rijeke. Zadnji put „cvijetanje“ Save je viđeno u avgustu 2017. godine u Brčko distriktu kada je nakon 40 godina  Sava procvjetala.

G.Vlainić

Share With: