Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

Топ листа за 10.12.2022.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине

Јавни позив за реализацију туристичких вожњи ријеком Савом

ЈАВНА УСТАНОВА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ГРАДИШКА

Ул.Козарских бригада 9

78400 Градишка

Број: 88/22

Дана: 01.06.2022. године

 

На основу члана 7.8.и 19. Статута Јавне установе „Туристичка организација града Градишка“ ( „Службени гласник града Градишка“, број 2/20) и члана 16.17. и 51. Закона о туризму ( „Службени гласник Републике Српске“, број 45/17), директор Јавне установе „Туристичка организација града Градишка“ објављује

 

Ј А В Н И  П О З И В

За реализацију туристичких вожњи ријеком Савом

 1. Предмет Јавног позива

Предмет Јавног позива је избор сарадника- кооперанта за спровођење и реализацију туристичких вожњи и ријеком Савом.

 1. Право учешћа

Право учешћа на Јавном позиву имају:

 • Правна лица и самостални предузетници који у свом рјешењу о регистрацији или начину регистрације имају законски одређене шифре дјелатности по којима могу обављати тражену дјелатност, са пребивалиште на подручју града Градишка.
 1. Садржај пријаве

Правна лица или самостални предузетници који се јављају на Јавни позив дужни су да доставе сљедеће доказе:

 • Рјешење о регистрацији са шифром дјелатносшћу која дозвољава реализацију туристичких понуда,
 • Потврда о пореској регистрацији (ЈИБ),
 • Дозволу за вожњу чамца/брода,
 • Пловидбену дозволу за чамац/брод,
 • Доказ о регистрацији чамца/брода,
 • Лична карта за оснивача – правна лица.
 1. Подношење пријаве

Пријаве са доказима о испуњавању критеријума  из Јавног позива достављају се затворене лично или препоручено поштом на адресу: ЈУ Туристичка организација града Градишка, ул.Козарских бригада број 9, 78400 Градишка, са назнаком „Пријава на Јавни позив за реализацију туристичких вожњи ријеком Савом“.

Рок за подношење пријаве је 7 дана, од дана објављивања позива.

Позив се објављује на званичном сајту Јавне установе Туристичка организација града Градишка.

Са лицима који буду испуњавали услове овог јавног позива склопиће се Споразум о сарадњи „ Туристичке руте Савом“.

 

НАПОМЕНА:  Све додатне информације можете добити на број телефона

051/492 – 157, сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

 

ДИРЕКТОР

      Валентина Перић

Share With:
Open

close button