Фонд ПИО: Смањује се проценат удјела породичне и инвалидске пензије

Од 280.816 корисника права Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске породичну пензију прима њих 71.685 или 25,53 одсто, што је пожељан и позитиван тренд, саопштено је из Фонда.

– Чињеница је да се посљедњих година континуирано смањује проценат удјела породичне и инвалидске пензије, док се проценат удјела старосне пензије сваког мјесеца повећава, што представља пожељан и позитиван тренд – наводи се у саопштењу.

Породичну пензију иза преминуле супруге остварио је 1.182 удовац или 1,65 одсто, иза преминулог супруга 60.932 удовица или 85 одсто од укупног броја корисника породичне пензије.

У категорији корисника породичне пензије на лица неспособна за привређивање и самосталан живот и рад евидентирано је 5.099 или 7,1 одсто корисника права.

Породична пензија исплаћује се за 6.427 дјеце старости до 15 година живота или 8,96 одсто.

Поред тога, за дјецу на редовном школовању, средњошколце и студенте најкасније до навршених 26 година живота исплата се врши у 3.841 случају, односно 5,35 одсто од укупног броја корисника породичне пензије.

Из Фонда подсјећају да право на породичну пензију имају чланови породице умрлог осигураника који је на дан смрти испуњавао услове за инвалидску пензију и чланови породице умрлог корисника старосне или инвалидске пензије.

Чланови породице умрлог осигураника, односно корисника пензије, сматрају се брачни супружници, удовица или удовац, разведени брачни супружник или ванбрачни супружник ако му је правоснажном пресудом суда досуђено право на издржавање, дијете рођено у браку или ван брака, усвојено или пасторак.

Ово право има и дијете без оба родитеља или дијете коме су оба родитеља потпуно или трајно неспособни за привређивање, које је осигураник или корисник пензије издржавао до своје смрти, као и родитељ – отац и мајка, очух и маћеха, усвојилац, које је осигураник или корисник пензије издржавао до своје смрти.

У зависности од броја чланова породице који остварују право, породична пензија износи за једног члана 70 одсто од пензије од које се одређује, за два члана 80, за три члана 90 и за четири и више чланова 100 одсто од пензије од које се одређује.

Share With: