Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

ТОП ЛИСТА ЗА 25.3.2023.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине
Фонд ПИО: Позив за достављање потврде о животу

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске позвао је пензионере којима се исплата врши ван Српске да до краја године доставе Фонду потврду о животу.

Достављање потврде о животу не односи се на кориснике са пребивалиштем у Словенији, Хрватској, Црној Гори и Федерацији БиХ, за које се податак о чињеници живота обезбјеђује путем електронске размјене података између носилаца осигурања, а ријеч је о 27.928 пензионера.

Фонд је најавио да ће о обавези достављања потврде о животу кориснике обавијестити и путем писане поруке на чеку или налогу за исплату пензије за октобар, новембар и децембар.

Кориснику који потврду о животу не достави благовремено исплата пензије се обуставља.

У саопштењу Фонда се наводи да се достављање потврде о животу за 25.184 пензионера са пребивалиштем ван Републике Српске врши према филијали која је кориснику донијела рјешење о остваривању права и врши исплату пензије.

Нови корисници права са пребивалиштем ван Републике Српске потврду о животу достављају надлежној филијали након доношења рјешења о остваривању права.

Потрда о животу је правилна ако је овјерена код носиоца пензијског осигурања у држави пребивалишта, општинског органа, нотара, суда и дипломатско-конзуларног представништва БиХ у држави пребивалишта.

Образац потврде о животу може се преузети на интернет страници Фонда ПИО.

Share With:
Open

close button