Фонд ПИО: Осигураници да се јаве ради рјешавања права на пензију

Фонд ПИО Републике Српске, са циљем ефикаснијег рјешавања захтјева за остваривање права на пензију, позива све осигуранике који ће у току 2023. и 2024. године навршити услове за стицање права на старосну пензију да се обрате у пословницу Фонда ПИО, према мјесту пребивалишта, ради комплетирања документације и урећење података битних за поступак рјешавања о праву на пензију, саопштено је из Фонда ПИО.

Осигураници се позивају да заједно са Фондом обезбиједе недостајућу документацију и податке у матичној евиденцији осигураника, како би поступање Фонда ПИО било у што краћем року и ефикасније, након подношења захтјева од стране осигураника.

Осигураницима се препоручује да приликом доласка у пословницу Фонда понесу расположиву документацију као што су радне књижице или фотокопије истих, доказ о стажу осигурања са увећаним трајањем (бенефицирани радни стаж), потврду стажа из других држава, ако је претходно прибављена, и друге доказе о стажу ако их осигураник посједује.

Фонд посебно апелује на осигуранике који имају навршеног стажа осигурања ван Републике Српске то јест у другим државама и ФБиХ да се одазову на позив Фонда ПИО и да овом приликом поднесу захтјев за потврду стажа из иностранства путем Фонда и прије самог подношења захтјева за пензију, ако то до сада нису учинили.

Потврда стажа је документ без којег се не може доносити коначно рјешење о остваривању права, при чему се од појединих држава, због компликованих процедура, потражује и чека дужи временски период од више мјесеци чак и година.

Фонд ПИО Српске на то не може битно утицати, али може благовремено потраживати или ургирати да се потврда стажа прибави у што је могуће краћем року, чиме се и поступак одлучивања о праву на пензију знатно скраћује, наводи се у саопштењу.

Одзивом осигураника на позив Фонда за комплетирана документација и уређења података из матичне евиденције стичу се услови да Филијале Фонда ПИО, као првостепени органи одлу-чивања о праву, рјешења о остваривању права доносе у максимално кратком року од седам до 15 дана, што је знатно краће од законом прописаног рока, док се без прибављања потврде стажа из иностранства или Федерације БиХ не може ни приступити рјешавању таквих захтјева све до комплетирања документације и тим важним документом.

Share With:
Open

close button