Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

ТОП ЛИСТА ЗА 25.3.2023.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине
У 2022. години права из области социјалне заштите остварило 3 240 корисника

На подручју Градишке повећан је број корисника права из области социјалне заштите. У прошлој години евидентирано је 3 240 корисника Центра за социјални рад Градишка.

Град Градишка има социјалну карту која је направљена 2017. године и у њој су наведени подаци о броју становника у мјесним заједницама и права која корисници социјалне заштите остварују. Подаци се ажурирају два пута годишње.

Директор Центра за социјални рад Градишка Стана Балабан навела је да је број корисника права у порасту што је и очекивано.

„Сваке године имамо већи број лица која се обраћају за помоћ Центру за социјални рад и сваке године имамо већи буџет и одговарамо на њихове потребе. Имамо велики број корисника додатка за помоћ и његу другог лица што говори да је већи број старијих особа, али такође имамо и млађа лица која захтјевају одређену врсту помоћи у свакодневном функционисању“, навела је Балабан.

Она је објаснила да су корисници личне инвалиднине и млађе и старије и доби, као и особе које се обраћају за једнократну новчану помоћ.

У права из области социјалне заштите убрајају се: право на једнократну новчану помоћ, на мјесечну новчану помоћ, додатак за његу другог лица, право на личну инвалиднину, за смјештај у хранитељску породицу, смјештај у установу, право изједначавања лица са сметњама у развоју, права помоћи школовању дјеце из социјално-угрожених породица, интервентни пакети и друго.

У 2020. години права из области социјалне заштите остварило је 2 636 корисника, 2021. године 2 973 корисника, а 2022. године 3 240 корисника.

У прошлој години мјесечну новчану помоћ остварило је 113 корисника, 1 120 корисника додатка за помоћ и његу другог лица, за подршку у изједначавању 2 корисника, за личну инвалиднину 310, смјештај у установе 62, хранитељсто 24, једнократне новчане помоћи 1 400 особа, за помоћ у кући 6 лица, превоз за ученике 3 лица, суфинансирање породице у смјештају 9 корисника, за допринос за здравствено осигурање 210 и за помоћ за школовање дјеце 200 корисника.

Измјенама закона дошло је до повећања накнада тако да потпуна помоћ за његу другог лица од 2023. године износи 251 КМ, а дјелимични додатак 125 КМ.

Буџетом је за социјалну заштиту за 2023. годину предвиђено 5 милиона 620 хиљада 400 КМ.

С.С.Ц.

Share With:
Open

close button