Top lista

Топ листа за 28.05.2022.год.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

У току излагање Урбанистичког пројекта „Мањуреви-Стадион-Топлана“

Скупштина града Градишка је усвојила  Одлуку о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта „Мањуреви-Стадион-Топлана“. Измјена плана обухвата простор омеђен Дејтонском улицом, Улицом Жарка Сабљића, те неименованом улицом која спаја ове двије улице, површине приближно 1,95 хектара.

Из Одјељења за просторно уређење и грађење позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату овог плана, да у року од 15 дана од дана објављивања овог позива доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту које је у њиховом власништву.

 Приједлози и сугестије се достављају у писменој форми и предају у канцеларији број 4, у шалтер сали Градске управе Градишка.

 Рок за достављање је 20. маj 2022. године у 15:00 часова.

 

Д. Јанковић

 

Share With:
Facebook
YouTube
Instagram