Ускоро јединствена евиденција о непокретностима за катастраску општину Градишка 2

Републичкa управa за геодетске и имовинско-правне послове оснива јединствену евиденцију о непокретностима за све непокретности које се налазе у катастарској општини Градишка 2, на територији града Градишка.

Тим поводом, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове позива сва заинтереосвана лица и имаоце права на непокретностима у катастарској општини Градишка 2, да се одазову јавном позиву за излагање на јавни увид података о непокретностима и увтрђивању права на непокретностима за наведену катастарску општину.

Комисија за излагање ће сваком физичком и правном лицу, за које су прикупљени подаци и адресе, а за чије се непокретности врши излагање, упутити писмени позив на кућну адресу најкасније осам дана прије излагања на јавни увид података о непоркетностима са тачно назначеним временом и мјестом одржавања јавне расправе.

Оснивање катастра непокретности за катастастарску општину Градишка 2, на територији града Градишка почело је 22. маја 2023. године и бесплатно је за све грађане и правна лица који имају непокретности у наведеној катастарској општини, а предвиђено је да траје до 1. јуна 2024. године.

Сва заинтересована лица  могу добити више информација у просторијама Комисије за излагање која се налазе у улици Милоша Црњанског број 41, Градишка, сваким радним даном у периоду од 7 до 15 часова, у Подручној јединици Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Градишка која се налази у улици Видовданска број 64Б, путем е-маила: katgradiska@rgurs.org  или на број телефона 051/813-359.

Share With:
Open

close button