Top lista

Топ листа за 28.05.2022.год.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Усвојен Извјештај о извршењу буџета Града Градишка

Одборници Скупштине Града Градишка усвојили су данас Извјештај о извршењу буџета за 2021.годину у коме се, између осталог наводи да је првобитни буџет града Градишка за прошлу годину усвојен 29. децембра 2020. године у укупном износу од 29.450.000,00 КМ.

У 2021.години урађена су три ребаланса буџета. У марту мјесецу урађен је први ребаланс у износу од 30.150.000,00 КМ који је за 700.000,00 КМ већи за у односу на планирани. Други ребаланс буџета, у износу од 35.700,000, 00КМ урађен је октобру прошле године и већи је за 5.550.000, 00 КМ, док је основни разлог за израду и предлагање трећег ребаласа у износу од 37.200.000,00 КМ планирање трансфера између различитих јединица власти (трансфери од ентитета) у износу већем за 1.500.000,00 КМ.

У извјештају о извршењу буџета за 2021.годину наводи се и да су буџетска средства (укупни приходи и примици) са 31.децембром прошле године остварени  у износу од 37.337.746,40 КМ, и за 0,37% су већа од планираног буџета, док укупни расходи и издаци износе 35.721.023,47 КМ и мањи су за 4% од планираног буџета.

Годишњим извјештајем о извршењу буџета исказана је позитивна  разлика у финансирању од  1.616.722,93 КМ.

С.Видовић

Share With:
Facebook
YouTube
Instagram