Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

Топ листа за 10.12.2022.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине

Сутра 19. редовна сједница локалног парламента

Деветнаеста редовна сједница Скупштине града Градишка биће одржана сутра, 24. новембра са почетком у 9 часова у сали за сједнице Скупштине града Градишка.
Пред одборницима ће се наћи Нацрт Програма рада Скупштине града Градишка за 2023. годину као и Приједлог ребаланса Буџета града Градишка за 2022. годину уз пратеће одлуке о усвајању и извршењу те одлуке о измјени Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2022. години, Програма подршке пољопривреди, руралном развоју, Програма заједничке комуналне потрошње, уређења грађевинског земљишта, текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2022. годину, Приједлог Одлуке о измјенaма и допунама програма социјалне и борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата те измјени Програма финансирања спорта на подручју града Градишка за 2022. годину.
Одборници ће разматрати Нацрт Буџета града Градишка за 2023. годину, План утрошка средстава остварених од накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта на простору града Градишка за наредну годину, План кориштења средстава остварених од концесионе накнаде, по основу накнада од пољопривредног земљишта, Нацрте програма подршке пољопривреди, руралном развоју, предузетништву, Програма заједничке комуналне потрошње, уређења грађевинског земљишта, текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева и хидромелиoрационог система за 2023. годину.
Пред одборницима ће се наћи и Нацрти програма социјалне и борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2023. годину, Програма финансирања спорта, Извјештај о реализацији Уговора о пружању јавних водних услуга на подручју града Градишка за период 01.01.2021 – 31.12.2021. године, Приједлог Одлуке о утврђивању статуса удружења од интереса за град Градишка и о измјени Одлуке о стипендирању студената на подручју Градишке.
На дневом реду су и приједлози одлука о измјени Програма кориштења пољопривредног земљишта на подручју града Градишка за 2022. Годину, утврђивању вриjeднoсти бoдa зa oбрaчунaвaњe кoмунaлнe нaкнaдe у 2023. гoдини, о висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини града Градишка за 2023. Годину, Приједлог Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана „Кеј“ и Регулационог плана подручја центра града „Излаз на Саву“, Приједлог Закључка о давању сагласности на усаглашени текст Стратегије развоја града Градишка 2021-2027. Година, Нацрти аката из области имовинско-правних односа, разрјешења и именовања и одборничка питања.
Радио-телевизија Градишка ће директно преносити 19. редовну сједницу Скупштине Града Градишка.
Сједницу можете пратити у радијском програму на фреквенцији 98,8 MHz и у телевизијском програму: Блицнет канал 56, Мтел, канал 97 и Елта канал 57.
С.С.Ц.

Share With:
Open

close button