Facebook
YouTube
Instagram
Top lista

Топ листа за 09.07.2022.год.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Почело пошумљавање заштитног појаса дуж Савског насипа

Јавна установа Воде Српске започела је пошумљавање заштитног појаса дуж савског насипа, с циљем искориштавања природних ресурса за одбрану од поплава.

Стратешко опредјељење Вода Српске је да се у систему заштите од поплава, уз изградњу насипа и обалоутврда, што више користе и природни потенцијали попут шума, објављено је на сајту ове јавне установе.

Сектор за одржавање водопривредних објеката поплавних подручја Србачко-ножичке равни, Лијевче поља и Дубичког поља, на подручју Градишке извршио је подизање засада шумског заштитног појаса дужине 300 и ширине 45 метара у небрањеном дијелу дуж савског насипа.

– Засађено је 800 стабала евроамеричке тополе, с циљем заштите од поплава и смањења ризика од ерозије земљишта. Сви послови око подизања овог шумског засада, који су укључивали набавку садница, крчење и равнање терена, обиљежавање мјеста садње, бушење рупа и садњу, извршени су средствима, механизацијом и радном снагом Вода Српске – наведено је у саопштењу.

Из Вода Српске истичу да је приведена култури претходно деградирана површина под шибљем у инундационом појасу.

Шуме су, како су указали, посматрано из угла хидрологије, изузетно користан систем који значајно утиче на стање вода јер одржавају водну равнотежу у простору, учвршћују земљиште, спречавају ерозију и сушење земљишта и омогућавају земљишту да упије велику количину падавинске воде, чиме се спречава нагло пуњење водотока.

Из “Вода Српске” су истакли да је значајна функција шумског заштитног појаса и што пружа одређени степен заштите насипа од високог поплавног таласа и вјетра, а има и посебан значај у очувању квалитета и квантитета водних ресурса.

– Узимајући у обзир све наведене чињенице, подизање нових шума са брзорастућим врстама које подносе плављење, као и одржавање постојећих шума на површинама којима управљају Воде Српске, намеће се као важан задатак у пословима одбране од поплава у будућности – оцијенили су у овој јавној установи.

 

РТРС

Share With: