Почело пошумљавање заштитног појаса дуж Савског насипа

Јавна установа Воде Српске започела је пошумљавање заштитног појаса дуж савског насипа, с циљем искориштавања природних ресурса за одбрану од поплава.

Стратешко опредјељење Вода Српске је да се у систему заштите од поплава, уз изградњу насипа и обалоутврда, што више користе и природни потенцијали попут шума, објављено је на сајту ове јавне установе.

Сектор за одржавање водопривредних објеката поплавних подручја Србачко-ножичке равни, Лијевче поља и Дубичког поља, на подручју Градишке извршио је подизање засада шумског заштитног појаса дужине 300 и ширине 45 метара у небрањеном дијелу дуж савског насипа.

– Засађено је 800 стабала евроамеричке тополе, с циљем заштите од поплава и смањења ризика од ерозије земљишта. Сви послови око подизања овог шумског засада, који су укључивали набавку садница, крчење и равнање терена, обиљежавање мјеста садње, бушење рупа и садњу, извршени су средствима, механизацијом и радном снагом Вода Српске – наведено је у саопштењу.

Из Вода Српске истичу да је приведена култури претходно деградирана површина под шибљем у инундационом појасу.

Шуме су, како су указали, посматрано из угла хидрологије, изузетно користан систем који значајно утиче на стање вода јер одржавају водну равнотежу у простору, учвршћују земљиште, спречавају ерозију и сушење земљишта и омогућавају земљишту да упије велику количину падавинске воде, чиме се спречава нагло пуњење водотока.

Из “Вода Српске” су истакли да је значајна функција шумског заштитног појаса и што пружа одређени степен заштите насипа од високог поплавног таласа и вјетра, а има и посебан значај у очувању квалитета и квантитета водних ресурса.

– Узимајући у обзир све наведене чињенице, подизање нових шума са брзорастућим врстама које подносе плављење, као и одржавање постојећих шума на површинама којима управљају Воде Српске, намеће се као важан задатак у пословима одбране од поплава у будућности – оцијенили су у овој јавној установи.

 

РТРС

Share With:
Open

close button