Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

ТОП ЛИСТА ЗА 25.3.2023.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине
Позив послодавцима за програм социјалног збрињавања радника

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање /ПИО/ Републике Српске позвао је данас послодавце да пријаве запослене ради кориштења средстава за социјално збрињавање радника који са стажом осигурања за који ће бити уплаћен допринос испуњавају услове за остваривање права на старосну пензију до краја године.

Уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање из средстава за социјално збрињавање радника одобрава Влада Републике Српске за осигуранике у бившим државним предузећима, акционарским друштвима у већинском власништву Републике и земљорадничким задругама, односно за правне сљедбенике и осигуранике, уколико нема уплатиоца доприноса.

Ријеч је о радницима који са стажом осигурања за који ће бити уплаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање испуњавају услове за остваривање права на старосну пензију до краја године.

Пријаве по јавном позиву за социјално збрињавање радника у 2023. години подносе се у пословницама Фонда ПИО, у општини према сједишту послодавца.

Из Фонда је најављено да ће доприноси бити уплаћени за пријављене раднике из средстава за социјално збрињавање радника након усаглашавања износа између Фонда ПИО и Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.

Јавни позив биће објављен у дневном листу “Глас Српске” и на интернет страници Фонда ПИО Републике Српске.

Share With:
Open

close button