Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

Топ листа за 11.02.2023.год.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине
Од данас цијена струје зависи од потрошње

У Републици Српској од данас се струја за домаћинства обрачунава по различитим цијенама, у зависности од количине потрошене електричне енергије.

Из Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске /РЕРС/ Срни је раније речено да ће домаћинства која троше до 500 киловат-часова мјесечно струју плаћати према првом обиму, она која троше од 501 до 1.500 киловат-часова по другом, а за потрошњу вишу од 1.500 киловат-часова по трећем.

– Приликом обрачуна утрошене струје за домаћинства из друге тарифне групе /двотарифна/ утрошена електрична енергија у вишој и мањој дневној тарифи за поједине обим се утврђује пропорционално учешћу више и мање дневне тарифе у укупно мјесечно утрошеној активној електричној енергији – наводе из РЕРС-а, уз напомену да ће се такав обрачун струје примјењивати једнако током цијеле године.

Из Комисије су подсјетили да су 15. децембра, донијели одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивних система и за јавно снабдијевање електричном енергијом.

Претходно је спроведен тарифни поступак по захтјевима оператора дистрибутивних система у Српској за одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и разматрен захтјев јавног снабдјевача “Електропривреда Републике Српске” за одобрење тарифних ставова за јавно снабдијевање.

Информација Регулаторне комисије и Калкулатор путем којег се може извршити провјера износа рачуна за другу конкретну потрошњу, као и износа рачуна по ставкама /мрежа, енергија, услуга јавног снабдијевања, накнада за обновљиве изворе енергије/ доступни су на интернет страници Регулаторне комисије на адреси:

https://reers.ba/informacija-kalkulator-obracuna-utrosene-elektricne-energije-za-domacinstva

Share With:
Open

close button