Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

Топ листа за 11.02.2023.год.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине
Од данас подношење захтјева за подстицаје на повећање плата

Привредни субјекти у Републици Српској који су исплатили повећану плату радницима у периоду јул-децембар 2022. године у односу на мјесец почетне плате, од данас могу да поднесу захтјев за додјелу подстицаја за повећање плате запослених.

Захтјев се подноси посредством апликације “е подстицај” која се налази на интернет страници Министарства привреде и предузетништва, а која ће бити активна од данас до 1. марта, саопштено је раније из ресорног министарства.

Након што апликација аутоматски потврди да је захтјев исправно попуњен и успјешно електронски достављен, привредни субјект штампа, потписује и овјерава дио захтјева који се односи на опште податке, те врши његову доставу Министарству привреде и предузетништва у писаној форми.

Захтјев у писаној форми садржи бар-код који се додјељује након успјешне електронске доставе, а сматра се поднесеним када се Министарству достави одштампани дио захтјева са бар кодом.

Из Министарства привреде и предузетништва подсјећају да су измјенама Закона о постицајима у привреди и доношењем новог Правилника о поступку додјеле подстицаја за повећање плата радника, утврђена нова правила за подстицај.

Привредни субјект може остварити право на подстицај за повећање плате само за раднике са којима је засновао радни однос најкасније до првог дана за мјесец почетног износа плате, односно најкасније 1. децембра 2021. године.

За обрачунски период јул-децембар 2022. године, за мјесец почетне плате примјењиваће се износ плате исплаћен за децембар 2021. године.

“Према законском рјешењу, у случају да је раднику за мјесец почетног износа плате исплаћена плата нижа од важеће најниже плате у Републици Српској, при обрачуну износа подстицаја примјењиваће се тренутно важећа најнижа бруто плата у износу од 942,83 КМ /нето плата 650 КМ/”, појашњава се у саопштењу.

Измјенама закона прописано је да привредни субјект остварује подстицај појединачно по раднику, у износу који одговара вриједности 70 одсто више плаћених доприноса и прописан је максималан износ подстицаја у једном обрачунском периоду од 1.000 КМ по раднику.

Поједностављена је и процедура за подношење захтјева за подстицај за повећање плате којом је укинута обавеза достављања уговора о раду.

У складу са Законом о подстицајима у привреди Републике Српске, привредни субјекти остварују право на подстицај за повећање плата у два обрачунска периода, од којих један траје од 1. јануара до 30. јуна, а други од 1. јула до 31. децембра у једној календарској години.

По основу подстицаја за повећање плата привредним субјектима до је сада одобрено више од 45,5 милиона КМ.

Share With:
Open

close button