Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

Топ листа за 10.12.2022.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине

Одржана 19. редовна сједница Скупштине града

У Градишци је данас одржана 19. редовна сједница Скупштине града на усвојени Ребаланс градског буџета за 2022. И Нацрт буџета града 2023. годину.

Ребаланс буџета града за текућу  годину усвојен је у износу од 42.550.000 КМ, што представља увећање првобитно усвојеног буџетског оквира за 9.750.000 КМ.

На приходовној страни увећани су приходи од индиректних пореза у износу од 2.100.000 КМ, уврштено је краткорочно кредитно задужење од 1.200.000 КМ, те грантови од стране ресорних министарства Владе Републике Српске и Аутопутева Српске.

Замјеник градоначелника Градишке Драгана Илић истакла је да због повећаних прихода та средсва било потребно увртсити у буџетски оквир и наставити реализацију инфраструктурних пројеката.

Она је нагласила да је Градска управа, без обзира на тренутну економску кризу није жељела да заутавља развојне пројкте, те јда е дио средстава од повећаних прихода усмјерила управо на завршетак започетих инвестиција.

На је сједници усвојен Нацрт буџета Града Градишка за 2023.годину, у износу од 37.330.000,00 КМ, који је упућен је у 15-одневну јавну расправу.

Илићева је рекла да је Градска управа настојала да реално планира буџетски оквир, али да се у тренутним околностима не може са сигурношћу знати шта ће се дешавати у наредној години.

„У складу са очекиваним приходима рачунало се и на расходе, водећи рачуна о социјалној компоненти али и о инвестицијама“, додала је Илићева.

Одборник СДС-а Зоран Латиновић рекао је да је пораст буџетски прихода општи тренд и резултат виших цијена свих роба и услуга, али да у свему томе треба обратити пажњу на пад животног стандарда грађана.

Латиновић је истакао да ће и наредна година вјероватно бити тешка и изазовна и позвао све кориснике грдског буџета да активно учествују у јавној расправи.

„Оно што је позитивно у Нацрту буџета је што за наредну годину нису планирана дугорочна кредитна задужења, у условим повећања каматних стопа, него само враћање већ узетих кредита. Раст јавних прихода омогућује локаланој заједници стабилно финасирање и без задуживања“, закључио је Латиновић.

Одборници су усвојили и Нацрт Програма рада Скупштине града за 2023. годину, те нацрте планова утрошка средстава остварених од накнада по основу кориштења шума и шумског земљишта и концесионе накнаде за наредну годину.

Усвојени су нацрти програма кориштења средстава по основу наканада од пољопривредног земљишта, те подршке пољопривреди, руралном развоју и предузетништву за 2023. годину.

Скупштина је усвојила нацрте програма заједничке комуналне потрошње, уређења грађевинског земљишта, текућег одржавања и реконструкције локални и некатегорисаних путева и хидромелиорационог система, социјалне и борачко инвалидске заштите и финасирања спорта за подручју Градишке за наредну годину.

Усвојене су одлуке о утврђивању статуса удружења од интереса за града Градишку, измјени Одлуке о стипендирању студената, измјени Програма кориштења пољопривредног земљишта, утврђивању вриједности бода за орачунавање комуналне наканаде, о висини закупнина некретнина у власништву града и приступању измјени дјела регулационих планова „Кеј“ и „Излаз на Саву“.

Одборници градског парламента усвојили су и Закључак о давању сагласности на усаглашени текст Стретегије развоја града Градишка за период 2021-2027. године.

Скупштина града на данашњој сједници за вршиоца дужности директора Градског позоришта Градишка именовала је глумца Златана Видовића, који је на тој функцији наслиједио недавно преминулог директора и глумца градишког позоришта Драшка Видовића.

М.Малешевић

.

Share With:
Open

close button