Објављени јавни позиви републичког Министарства за удружења у култури

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је јавне позиве за утврђивање и ревизију статуса репрезентативног удружења у култури и репрезентативног струковног удружења у култури који су доступни на порталу Владе Републике Српске

(www.vlаdаrs.nеt) – на страници Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Циљ поступка је утврђивање значаја удружења у култури са аспекта дјелатности коју обавља, те планирање и спровођење културне политике, праћење, анализирање и унапређење дјелатности у којој удружење у култури дјелује, као и ревизија рада удружења са статусом репрезентативног удружења и репрезентативног струковног удружења у култури, утврђеног на период од три године.

Рок за подношење пријава је до 22. 6. 2023. године.

Сања Т.

Share With:
Open

close button