Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

ТОП ЛИСТА ЗА 8.4.2023.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине
Нови рок за верификацију старе девизне штедње

Министарство финансија Републике Српске обавјештава лица која до сада нису извршила верификацију старе девизне штедње, а чија средства су била депонована у банкама са сједиштем на територији БиХ и за које је обавеза враћања пренесена на Републику Српску, да то могу да ураде до краја фебруара 2024. године у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ).

Законом дефинисани износ старе девизне штедње који треба исплатити Република Српска је 774,9 милиона КМ, од чега је верификовано 673,7 милиона КМ (што представља 87%) и преостаје за верификацију 101,2 милиона КМ (што представља 13%), наводе из Министарства.

“Имајући у виду чињеницу да сви власници старе девизне штедње још нису верификовали своје потраживање, на основу Уредбе о поступку верификовања потраживања и  готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској отворен је нови рок за верификацију од 01. фебруара ове године до 29. фебруара 2024. године. За захтјеве који буду поднесени у предвиђеном року, верификација ће бити извршена под идентичним условима који су до сада имали власници старе девизне штедње, а у складу са законима и подзаконским прописима”, стоји у саопштењу.

До сада је у Републици Српској верификовано 673,7 милиона КМ старе девизне штедње која се односи на 55.510 лица. Од тога је у готовини исплаћено 84,8 милиона КМ, чиме је у цјелости исплаћена штедња за 23.212 лица. За преостали износ верификоване штедње су емитоване обвезнице у износу 588,9 милиона КМ.

Све доспјеле обавезе по основу емитованих обвезница Република Српска уредно извршава.

Од укупне обавезе по емитованим обвезницама, заједно са каматама, преостаје за измирење још 22,2 милиона КМ, наводе из Министарства

Према доступним подацима Градишка има 7, 59  милиона неверификоване старе девизне штедње.

Глас Српске

Share With:
Open

close button