Top lista

Top lista za 04.03.2020.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Непходно прилагођавање уписне политике у школама

Градска управа града Градишка је 2019. године спровела анкетирање у пословном сектору о стању у привреди којим је обухваћено 50 пословних субјеката са подручја Градишке.

Анкетирање је показало да је потребно олакшати страним и домаћим улагачима изградњу пословних простора за производне дјелатности, убрзати издавање и смањити цијену разних дозвола, пронаћи начин за стимулацију пољопривреде и сточарства, као и прерађивачке индустрије, максимално улагати у постојећу инфраструктуру, смањити обавезе према производним фирмама и привредницима у првој години пословања, радити на повећању субвенција и смањењу сиве економије.

Анализа квалификационе структуре радне снаге у градишкој привреди показала је да су у радним процесима најзаступљенији квалификовани радници и радници са средњом стручном спремом који су уз инжењере техничких наука најпотребнији тржишту рада.

Препорука је да се ради на процесу умрежавања привредних субјеката односно кластеризацији која би довела до веће конкурентности на страним тржиштима и утицала на технолошки напредак, као и на повећање плата и побољшање услова рада.

Анкета је показала да је неопходно наставити процес прилагођавања уписне политике у школама са потребама привреде, радити на јачању људских потенцијала, јачати свијест о значају пословног савјетовања и увођењу стандарда.

Препорука је да јавни и приватни сектор заједно раде на стварању повољног пословног окружења.

Share With: