Facebook
YouTube
Instagram
Top lista

Топ листа за 09.07.2022.год.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Кориштењем ”СМС сервиса” до бржих информација

У циљу избјегавања гужви на локацијама за издавање личних докумената, а усљед тренутне епидемиолошке ситуације Полицијска управа Градишка обавјештава грађане на могућност кориштења ”СМС сервиса” Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Предуслов за кориштење услуге ”СМС сервиса” јесте да грађани лично пријаве свој број мобилног телефона у полицијској станици у склопу Полицијске управе Градишка, на чијој територији има пријављено пребивалиште.

Пријава броја телефона се може извршити приликом подношења захтјева за издавање неког од личних докумената, регистрације возила или накнадно.

Грађани слањем СМС-а на број 091-110-112 могу да изврше провјере у регистрима МУП-а, које подразумјевају:

–          увид у статус документа (лична карта, возачка дозвола, путна исправа),

–          увид у регистрацију моторних возила,

–          увид у новчане казне и уплате, појединачне по броју налога и укупне,

–          увид у изречене казнене бодове – појединачне по броју налога са датумом истека и збирне са датумом истека.

Такође, грађани могу да се пријаве на сервис ако желе да добију обавјештење из регистра МУП-а,  и то:

–          обавјештење о истеку важења документа (личне карте, возачке дозволе и путне исправе) – обавјештење МУПшаље 30 дана прије истека важности документа,

–          обавјештење о истеку важења регистрације возила – обавјештење МУП шаље 30 дана прије истека важности;

–          обавјештење о престанку важности изречених казнених бодова – обавјештење МУП шаље на дан престанка важности казнених бодова.

Путем ”СМС сервиса” грађани добијају обавјештења за све наведене сервисе или појединачне, а исто тако одјава са сервиса може бити појединачна или за све наведене информације.

Сервис је омогућен за сва три мобилна оператера која пружају услуге у Републици Српској, а цијена СМС поруке је 0,10 КМ.

Све детаљне информације о намјени и кориштењу СМС сервиса МУП-а РС доступне су на Интернет сајту Министарства на адреси www.mup.vladars.net.

Такође, уколико се грађани нађу на локацијама за издавање личних докумената, на инфо-пулту могу преузети летке са јасним упутством како користити наведени сервис.

МУП

Share With: