Исплата разлике пензије до износа најниже пензије

Фонд ПИО Републике Српске позива кориснике права на пензију Фонда којима је признато право на сразмјерни дио старосне, инвалидске или породичне пензије са ФБиХ да се обрате у најближу пословницу ради обезбјеђења и комплетирања документације за подношење захтјева за исплату разлике односно намирења пензије до износа најниже пензије у ФБиХ.

Корисник права на сразмјерни дио пензије остварује право на исплату разлике пензије у случају да је збирни износ сразмјерних пензија остварених код Фонда ПИО и Федералног завода МИО/ПИО, у складу са Споразумом о међусобним правима и обавезама у спровођењу пензијског и инвалидског осигурања у БиХ, мањи од износа најниже пензије у ФБиХ и који има пребивалиште на подручју БиХ.

Право на исплату разлике пензије остварује се почев од дана подношења захтјева за оства-ривање овог права, уколико су испуњени услови.

Захтјев се подноси лично надлежној служби Федералног завода, путем поште или пуномоћника.

Неопходна документација, уз образац захтјева, је доказ о пребивалишту – ЦИПС пријава, рјешење о признавању права на сразмјерни дио пензије код Фонда ПИО Републике Српске и увјерење издато од Фонда ПИО о исплаћеним пензијама по мјесецима у години у којој се остварује право на исплату разлике пензије.

У саопштењу се наводи да се не признаје право на исплату разлике до износа најниже пензије кориснику права на сразмјерну пензију којем је рјешењем Фонда утврђен посебан стаж у двоструком трајању у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату као припаднику Војске Републике Српске и Министарства унутрашњих послова, те да он не подноси захтјев.

Share With: