Facebook
YouTube
Instagram
Топ листа

ТОП ЛИСТА ЗА 1.4.2023.
Партнери
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Документа

Градишке новине
За новчану подршку незапосленом родитељу четворо и више дјеце, потребно поднијети захтјев

Примјена Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској предвиђена је од 1. јануара, а укупна издвајања по овом основу из буџета Српске за 2023. годину износе 69.950.000 КМ.
Овим законом прописано је да ће незапослени родитељ четворо и више дјеце у Републици Српској примати новчану накнаду у износу од 750 КМ на мјесечном нивоу, уз уплаћене порезе и доприносе.
Осим што ће на основу ових законских одредби незапослени родитељи четворо и више дјеце моћи да испуне услове за пензију, значајна новина у Закону је што ће право на финансијску накнаду имати и запослени самохрани родитељи четворо и више дјеце као и, у нарочито оправданим случајевима, старатељ са којим четворо или више дјеце живе у заједничком домаћинству.
Захтјев, са детаљним информацијама о условима стицања поменутог права, може се преузети са званичне странице Владе Републике Српске (www.vladars.net), односно Министарства породице, омладине и спорта Владе Републике Српске.
Потенцијални корисници наведеног права са подручја града Градишка, Захтјеве могу преузети у канцеларија Правне помоћи Градске управе града Градишка,  званичној страници Града Градишка (www.gradgradiska.com) и у просторијама ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка.
Попуњени Захтјев са припадајућом документацијом доставља се Министарству породице, омладине и спорта Републике Српске.
Г.Ваинић

Share With:
Open

close button