Top lista

Top lista za 29.01.2022.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Завршени радови на водоводној инфраструктури у источном дијелу Градишке

Завршетком грађевинских радова и издавањем употребне дозволе за 1.580 метара нове водоводне мреже у источном дијелу Градишке, завршена је и посљедња фаза пројекта „Интегрисана водоводна инфраструктура – Градишка исток“, који је имплементиран од стране Града Градишка у сарадњи са Инвестиционо-развојном банком Републике Српске (ИРБРС) и развојним програмом Уједињених нација (УНДП) и уз помоћ донатора Владе Републике Српске и Владе Швајцарске. Партнер Градске управе у имплементацији пројекта било је Удружење „Мост“ из Градишке.

„Циљ пројекта био је повећање испоруке питке воде који доприноси бољем квалитету живота и јавних услуга за становништо на територији града Градишка. Постизање општег циља је планирано кроз спровођење специфичних циљева и то: изградњом водоводне мреже која има за циљ унапређење животних услова становника и рањивих/маргинализованих социјалних група у источном дијелу града Градишка, повећање обухвата дјеце и младих који су упућени у основне принципе заштите животне средине и савјесно кориштење питке воде и сензибилизација шире друштвене заједнице о вишеструким ефектима побољшања водоводне инфраструктуре“, наводи се у саопштењу Градске управе Градишка.

Град Градишка је са КП „Водовод“ а.д. Градишка у 2018. и 2019. години радио детаљне студије и стратешке документе и то Студију изводљивости развоја водоводне и канализационе инфраструктуре и два хидрауличка модела – водоводног и канализационог система, на основу којих је утврђено гдје су слабе тачке на истима и како планирати даљњи развој наведене инфраструктуре. Једна од проблематичних локација на водоводном систему била је у сјевероисточном дијелу града на основу чега је израђена пројектна документација за наведену локацију и реализован је пројекат “Интегрисана водоводна инфраструктура – Градишка исток”.

Наведени пројекат је обухватио изградњу дистрибутивне мреже у улици 16. Крајишке бригаде, профила  Ø225 милиметара у дужини од 1.580 метара те је ријешен проблем недостајуће комуналне инфраструктуре (водоводне мреже) у рејону насеља Крошња и Јелшинград II с обзиром на то да ће на овом подручју ускоро почети градња нових стамбених, стамбено-пословних и објеката мале привреде. Изграђени цјевовод побољшава хидрауличке карактеристике водоводног система у сјевероисточном дијелу града Градишка, у насељима Бок Јанковац, Козинци и Мачковац. Тиме је обезбјеђена цјелокупна инфраструктура за наведени обухват и свеукупно су побољшане хидрауличке карактеристике система водоснабдијевања (у виду побољшања притисака и количине питке воде) за становништво које је већ прикључено на водоводну мрежу (око 3.500 становника).

Пројекат је финансиран од стране Финансијског механизма ИРБ-а у износу од 99 000 КМ, док је град обезбиједио средства од 70 000КМ из Буџета.

Д. Јанковић

Share With: