Top lista

Top lista za 09.10.2021.god.
Partneri
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image
Widget Image

Влада упућује предсједници још двије уредбе са законском снагом

Министарка финансија Републике Српске Зора Видовић рекла је да је Влада данас донијела приједлоге двије уредбе са законском снагом које ће упутити предсједници Српске Жељки Цвијановић на усвајање.

Приједлогом уредбе са законском снагом о одлагању подношења пореских пријава по завршном рачуну за пореске обвезнике, рок за подношење пријава се продужава до 30. априла, рекла је она.

Овом уредбом су обједињене раније донесене одлуке, тако да се остале одредбе односе на догађање плаћања такси и пореских обавеза.

Видовићева је додала да се одгађају рокови за плаћање одређених пореских обавеза, попут пореза на добит чији је рок био 31. март, а одгађа се до 30. јуна.

Она је навела да они који не буду могли да испоштују и овај рок могу да се обрате Пореској управи Републике Српске и да у ратама плаћају ове обавезе до краја године.

Видовићева је рекла да је Влада предложила да се плаћање прве рате пореза на непокретности одгоди за 30. септембар, а друге за 31. децембар.

Нагласила је да ће до краја наредне седмице бити исплаћени порези и доприноси за привредне субјекте који су исплатили нето плату радницима за март.

– Самостални привредници који нису радили у другој половини марта због забране рада дужни су да радницима исплате нето плату за март, а порези и доприноси ће бити плаћени из Фонда солидарности – истакла је Видовићева.

Такође, Влада ће уплатити износ минималне плате и порезе и доприносе за април за запослене у дјелатностима у којима је обустављен рад.

Видовићева је навела да је годишњи паушални порез за мале привреднике смањен са 600 на 240 КМ.

Друга уредба се односи на приређиваче игара на срећу, који нису обавезни да плаћају паушал на апарате за период у којем не раде.

Када је ријеч о исплати пензија, Видовићева је рекла да је Министарство финансија дозначило Поштама Српске износ потребан за исплату пензија и да Поште већ данас могу започети исплату.

Share With: